Učiť sa
francúzsky

Ponorenie a kurzy pre tínedžerov alebo dospelých, ktorí sa chcú naučiť alebo zlepšiť svoju francúzštinu

Ubytovanie

Bývajte počas vášho pobytu s vašim lektorom

Rozprávajte plynulo po francúzsky

Hlavnou výhodou tohto typu pobytu je, že vám pomôže zlepšiť vašu schopnosť rozprávať a písať po francúzsky. Tým, že budete bývať priamo s vašim učiteľom, budete môcť dopoludnia absolvovať teoretické hodiny francúzštiny, predtým než si francúzštinu precvičíte v praxi v rámci popoludňajších aktivít. Konverzácie vo francúzskom jazyku vám pomôžu lepšie si zapamätať a osvojiť všetky poznatky, ktoré počas teoretických hodín nadobudnete.

Spoznávajte miestnu kultúru

Tento kurz vám poskytne možnosť ako lepšie spoznať francúzsku kultúru a každodenný rodinný život. Počas spoločných večerí sa budete môcť lepšie zoznámiť s rôznymi zvyklosťami Francúzska a určite sa dozviete rôzne zaujímavosti o danom regióne, či krajine ako takej.

Kvalitné vzdelávanie

Naši vyučujúci sú vysoko kvalifikovaní a vzdelaní ľudia. Keďže mnohí z našich počas školského roku učia vo francúzskych školách, môžeme tieto kurzy realizovať len počas letných prázdnin, keď nie sú v práci. Naše hosťovské rodiny sa nachádzajú v okolí Vazeracu, Nantes, Toulouse, Paríža a Marseilles.

Intenzívne kurzy Francúzštiny

Vďaka intenzívnemu kurzu francúzštiny sa môže úplne ponoriť do francúzskeho jazyka a kultúry. Tento kurz zahŕňa súkromné one-to-one hodiny s kvalifikovaným francúzskym lektorom, ubytovanie v hosťovskej rodine a kultúrny program v danom regióne.

Kurzy ušité na mieru

Počet hodín francúzštiny, ktoré u nás absolvujete, je len na vás. Minimálny odporúčaný počet hodín je 15 až 20 lekcií za týždeň. Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút. Jazykový kurz však dokážeme plne prispôsobiť vašim potrebám a očakávaniam. One-to-one intenzívne kurzy sú jedným z najefektívnejších spôsobov ako sa učiť cudzí jazyk.

Kto sú naše hosťovské rodiny?

Pri výbere partnerských rodín vynakladáme množstvo úsilia. Rodiny s ktorými spolupracujeme sú vzdelaní ľudia bez záznamu v registri trestov.
Pri výbere adekvátnej hosťovskej rodiny vynakladáme množstvo úsilia, aby sme vybrali čo najvhodnejšiu rodinu zodpovedajúcu potrebám našich študentov.
Všetky naše hosťovské rodiny prijímajú študentov najmä počas školských prázdnin, s výnimkou vianočných prázdnin.

Ubytovanie

V dome vášho vyučujúceho budete ubytovaní v samostatnej izbe. Kúpeľňa je spoločná, ak si požadujete samostatnú kúpeľňu, potrebujeme, aby ste nás na to vopred upozornili. Spoločné stravovanie si budete vychutnávať s vašou hosťovskou rodinou a budete mať príležítosť aj týmto spôsobom prehlbovať svoje vedomosti v oblasti francúzskeho jazyka. Je možné, že to bude váš prvý pobyt vo Francúzsku a teda môžete naraziť na nejaké kultúrne rozdiely. Neváhajte preto osloviť vašu hosťovskú rodinu alebo Didiera ak budete s niečím počas vášho pobytu nespokojní.

Rodina učiteľov vo Francúzsku  Mapa francúzskych rodín vyučujúcich francúzštinu vo Francúzsku