Učiť sa
francúzsky

Ponorenie a kurzy pre tínedžerov alebo dospelých, ktorí sa chcú naučiť alebo zlepšiť svoju francúzštinu

Kto si ?

Kurzy pre tínedžerov

Kurzy pre tínedžerov

Naše súkromné kurzy pre tínedžerov sú vynikajúcim spôsobom ako sa učiť jazyk v autentickom prostredí a zároveň spoznávať aj kultúru Francúzska. Ponúkame intenzívne jazykové kurzy vo frankofónnom prostredí pre ešte bohatšie jazykové skúsenosti.

Francúzština ako cudzí jazyk

Nezávisle od toho, odkiaľ pochádzate alebo aký je váš materinský jazyk, snažíme sa urobiť všetko pre to, aby sme vám jeho výučbu čo najviac zjednodušili a aby ste nadobudli sebavedomie a motiváciu rozprávať po francúzsky hneď po príchode.

Náš jazykový program pre tínedžerov vám pomôže:

  • Nadobudnúť sebaistotu pri vyjadrovaní
  • Nadobudnúť novú slovnú zásobu vo francúzštine
  • Prezentovať súvisle myšlienky vo francúzštine
  • Zlepšiť si počúvanie s porozumením
  • Rozšíriť si vaše kultúrne poznatky
  • Dozvedieť sa viac o francúzskom literárnom, hudobom a divadelnom umení

Po vyučovaní

Francúzštinu si budete môcť zlepšiť aj mimo vyučovacích hodín. Na našej internetovej stránke nájdete všetky informácie o tom, ako môžete kurzy francúzštiny skombinovať aj s rôznymi voľnočasovými aktivitami.


Kurzy pre tínedžerov

Kurzy pre tínedžerov

Jazda na koni pre tínedžerov v juhozápadnom Francúzsku