Učiť sa
francúzsky

Ponorenie a kurzy pre tínedžerov alebo dospelých, ktorí sa chcú naučiť alebo zlepšiť svoju francúzštinu

Naše intenzívne jazykové kurzy

Kurzy pre tínedžerov

Kurzy pre tínedžerov


LIP ponúka tri možnosti:

  • Intenzívny pobyt 24/7 priamo vo francúzskej hosťovskej rodine a súkromne lekcie francúzštiny certifikovaným vyučujúcim
  • Lekcie francúzštiny v jazykovej škole vo Vazeracu s možnosťou pobytu v hosťovskej rodine a exkurziami po vyučovaní
  • Lekcie francúzštiny, lekcie jazdy na koni a ubytovanie priamo v miestnom jazdeckom centre

Voľba č.1 – pobyt v hosťovskej rodine vo Francúzsku

Tento typ pobytu je určený najmä pre študentov nad 14 rokov. Spočíva v tom že bývajú a majú hodiny francúzštiny s klasifikovaným učiteľom. Hosťovské rodiny sa nachádzajú v okolí nasledujúcich miest: Nantes, Toulouse, Montauan, Bourges a Marseilles.
Kurz je ideálne pre študentov s individuálnymi potrebami, ktorý potrebujú kurz ušitý na mieru. Je výborným spôsobom pre mladých ľudí, ako sa zdokonaliť v ústnom prejave a nadobudnúť sebaistotu v cudzom jazyku. Tento typ kurzu je ideálnou možnosťou spoznávania francúzskej kultúry. Výučba je zabezpečená certifikovanými vyučujúcimi.

Čo zahŕňa tento program?

One-to-one súkromné hodiny francúzštiny s certifikovaným učiteľom, ubytovaním v hosťovskej rodine a kultúrne podujatia a výlety v rámci daného regiónu. Je na vás koľko hodín si navolíte: ponúkame možnosť 15 alebo 20 hodín týždenne (jedna hodina trvá 60 minút) . Môžete si zvoliť aj viac než 20 hodín týždenne, pokiaľ si prajete intenzívny jazykový program. Jazyková výučba bude ple prispôsobená vašim potrebám a očakávaniam. One –to-one intenzívne programy sú najefektívnejšou voľbou ako sa naučiť francúzsky jazyk.

Kto sú naše hosťovské rodiny?

Pri výbere partnerských rodín vynakladáme množstvo úsilia. Rodiny s ktorými spolupracujeme sú vzdelaní ľudia bez záznamu v registri trestov. Pri výbere adekvátnej hosťovskej rodiny vynakladáme množstvo úsilia, aby sme vybrali čo najvhodnejšiu rodinu zodpovedajúcu potrebám našich študentov.

Kedy môžete váš pobyt absolvovať?

<pvšetky>

Voľba č.2: Individuálne alebo skupinové kurzy v našej jazykovej škole vo Vazeracu a ubytovanie vo francúzskej hosťovskej rodine v blízkom okolí.

Ideálny typ kurzu pre mladých ľudí, ktorí chcú tvoriť súčasť tímu.

Hodiny prebiehajú celoročne u nás v škole a sú vedení certifikovaným učiteľom. Tento typ kurzu je veľmi podobný s možnosťou č. 1. Rozdiel je len v tom, že hodiny francúzštiny navštevujete v jazykovej škole a nie sú vedené členom vašej hosťovskej rodiny.


Voľba č.3: Skupinové hodiny, jazda na koni a ubytovanie v miestnom jazdeckom centre.

Tento typ kurzu je ideálnym pre študentov, ktorí si chcú zlepšiť svoju francúzštinu a jazdecké zručnosti.

Na svoje si prídu študenti, ktorý po vyučovaní radi relaxujú na čerstvom vzduchu.
Študenti majú možnosť absolvovať hodiny jazdenia vo francúzskom jazyku, ktoré budú mať pre nich pozitívny prínos vo viacerých smeroch.
Hodiny francúzštiny prebiehajú zvyčajne v dopoludňajších hodinách v jazdeckom klube. Strava a ubytovanie sú taktiež zabezpečené na mieste.

teenagerská letná škola Francúzsko   dospievajúce prázdniny vo Francúzsku   Štúdium francúzštiny vo Francúzsku   Stredoškoláci sa vo Francúzsku učia po francúzsky

hudobné a francúzske kurzy pre tínedžerov